สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 75,290 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


ทีมงานจัดการความรู้

ทีมงานจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

นายดุษฎี  คงสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7
ประธานคณะทำงานทีมงานจัดการความรู้


นายประชา เกษลี
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
คณะทำงานทีมงานจัดการความรู้

นายฉลองพันธุ์ ศิริโอภาส
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1
คณะทำงานทีมงานจัดการความรู้

นายวันชัย นพเก้า
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2
คณะทำงานทีมงานจัดการความรู้


นายสงวน สอพิมาย
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3
คณะทำงานทีมงานจัดการความรู้

นายนุกร จรอนันต์
หัวหน้าฝ่ายช่างกล
คณะทำงานทีมงานจัดการความรู้

นางสาวขนิษฐา สุพร
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
เลขานุการ คณะทำงานทีมงานจัดการความรู้


นางปิ่นไพร อัมพร
หัวหน้าหน่วยพัสดุ
คณะทำงานทีมงานจัดการควารู้

นางเยาวลักษณ์ เจริญศิลป์
หัวหน้าหน่วยการเงิน
คณะทำงานทีมงานจัดการความรู้คำสั่งแต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้