สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 62,306 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


กิจกรรม km

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 58 สำนักงานก่อสร้าง7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า พบปะ พูดคุย ปรึกษา ปัญหา มุ่งสู่การพัฒนางาน ณ กลุ่มงานก่อสร้าง 2
วันอังคารที่ 24 มีนาคม 58 สำนักงานก่อสร้าง7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า พบปะ พูดคุย ปรึกษา ปัญหา มุ่งสู่การพัฒนางาน ณ กลุ่มงานก่อสร้าง 2 

(อัพเดทเมื่อ 24 มี.ค. 2558)  อ่านต่อ...


วันอังคารที่ 17 กพ 58 สำนักงานก่อสร้าง7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า พบปะ พูดคุย ปรึกษา ปัญหา มุ่งสู่การพัฒนางาน
วันอังคารที่ 17 กพ 58 สำนักงานก่อสร้าง7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า พบปะ พูดคุย ปรึกษา ปัญหา มุ่งสู่การพัฒนางาน 

(อัพเดทเมื่อ 17 มี.ค. 2558)  อ่านต่อ...


วันอังคารที่ 10 มีนาคม 58 สำนักงานก่อสร้าง7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า พบปะ พูดคุย ปรึกษา ปัญหา มุ่งสู่การพัฒนางาน นำทีมโดย ผสก7 และคณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงานก่อสร้าง 7
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 58 สำนักงานก่อสร้าง7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า พบปะ พูดคุย ปรึกษา ปัญหา มุ่งสู่การพัฒนางาน นำทีมโดย ผสก7 และคณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงานก่อสร้าง 7

(อัพเดทเมื่อ 10 มี.ค. 2558)  อ่านต่อ...


กิจกรรม KM Ready เตรียมความพร้อมมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ด้วยกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กำหนดจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้าน KM แก่ทีมงานจัดการความรู้กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ทีมงานเครือข่ายหรือทีมงานKM ของสำนักงานก่อสร้าง 1-16 อย่างน้อยหน่อยงานละ 2 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสวนไทรโยค รีสอร์ท และแพผาผึ้ง รีสอร์ท

(อัพเดทเมื่อ 09 มี.ค. 2558)  อ่านต่อ...


วันอังคารที่ 24 ก.พ. 58 สำนักงานก่อสร้าง7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า พบปะ พูดคุย ปรึกษา ปัญหา มุ่งสู่การพัฒนางาน นำทีมโดย ผสก7 และคณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงานก่อสร้าง 7
วันอังคารที่ 24 ก.พ. 58 สำนักงานก่อสร้าง7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า พบปะ พูดคุย ปรึกษา ปัญหา มุ่งสู่การพัฒนางาน นำทีมโดย ผสก7 และคณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงานก่อสร้าง 7

(อัพเดทเมื่อ 24 ก.พ. 2558)  อ่านต่อ...