สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 79,048 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


กิจกรรม km

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 58 สำนักงานก่อสร้าง7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า พบปะ พูดคุย ปรึกษา ปัญหา มุ่งสู่การพัฒนางาน ณ กลุ่มงานก่อสร้าง 3 สำนักงานก่อสร้าง 7

(อัพเดทเมื่อ 02 เม.ย. 2558)

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 58 นำโดย ผสก.7 ประธานทีมงานจัดการความรู้  และเจ้าหน้าที่สำนักงานก่อสร้าง 7 จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า พบปะ พูดคุย ปรึกษา ปัญหา มุ่งสู่การพัฒนางาน ณ กลุ่มงานก่อสร้าง 3 สำนักงานก่อสร้าง 7


ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอื่น ๆ

การจัดโครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องการพัฒนารูปแบบมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐโดยการประยุกต์ใช้งานกับ Joomla
การจัดโครงการถ่ายทอดความรู้ เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 นางอัมพร ศรีสมานุวัตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นประธาน โดยมีวิทยากรคือ นายทวีศักดิ์ ไชยวังราช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย ถ่ายทอดความรู้ เรื่องการพัฒนารูปแบบมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐโดยการประยุกต์ใช้งานกับ Joomla พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางได้เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 3-5 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน สามเสน
วันที่ 21 พฤษภาคม 58 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า พบปะ พูดคุย ปรึกษา ปัญหา มุ่งสู่การพัฒนางาน นำทีมโดย ผสก7 และคณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนากลางที่ 7 ณ กลุ่มงานก่อสร้าง 3
วันที่ 21 พฤษภาคม 58 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า พบปะ พูดคุย ปรึกษา ปัญหา มุ่งสู่การพัฒนางาน นำทีมโดย ผสก7 และคณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนากลางที่ 7 ณ กลุ่มงานก่อสร้าง 3
วันอังคารที่ 7 เมษายน 58 สำนักงานก่อสร้าง7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า พบปะ พูดคุย ปรึกษา ปัญหา มุ่งสู่การพัฒนางาน ณ กลุ่มงานปฏิบัติงานเครื่องจักรกล สำนักงานก่อสร้าง 7
วันอังคารที่ 7 เมษายน 58 สำนักงานก่อสร้าง7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า พบปะ พูดคุย ปรึกษา ปัญหา มุ่งสู่การพัฒนางาน ณ กลุ่มงานปฏิบัติงานเครื่องจักรกล สำนักงานก่อสร้าง 7
km corner (มุมแห่งการเรียนรู้)
สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้ปรับปรุงสถานที่เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อ ในการจัดการความรู้ และไช้เป็นสถานที่ในการจัดเก็บและรวบรวมเอกสารวิชาการต่างๆ พร้อมทั้งเป็นมุมในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักงานอีกด้วย
วันอังคารที่ 24 มีนาคม 58 สำนักงานก่อสร้าง7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า พบปะ พูดคุย ปรึกษา ปัญหา มุ่งสู่การพัฒนางาน ณ กลุ่มงานก่อสร้าง 2
วันอังคารที่ 24 มีนาคม 58 สำนักงานก่อสร้าง7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า พบปะ พูดคุย ปรึกษา ปัญหา มุ่งสู่การพัฒนางาน ณ กลุ่มงานก่อสร้าง 2