สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 79,056 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


Share & Learn

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน้ำ” โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังกอ บ.หนองเซา ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม 


กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน้ำ”โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ บ.ศรีมงคล ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 


กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน้ำ” โครงการฝายยางห้วยขุหลุ บ.เซเป็ด ต.เซเป็ด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน้ำ”โครงการฝายยางลำเซบาย บ.หนองเรือ ต.นาหมอม้า อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 


กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน้ำ" อ่างเก็บน้ำห้วยโพงตอนบน อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 


กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน้ำ" สถานีสูบน้ำบ้านโอด อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 


 

 

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเตรียมความพร้อม ระหว่าง ส่วนงานวิศวกรรมบริหาร สชป.7 และกลุ่มงานวิศวกรรม สกก. 7 


กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน้ำ" สถานีสูบน้ำ PR3 โครงการฝายอำนาจเจริญ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 


 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง  สินทรัพย์โครงการ  โดย ฝ่ายพัสดุ สำนักงานก่อสร้าง 7 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง


กวศ.7 พก.กกส.1-3 ร่วมสัมนาโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ การก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง ณ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพมหานคร