สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 62,321 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


กิจกรรม km

นายองอาจ แสนอุบล เลขานุการทีมงานจัดการความรู้ สำนักงานก่อสร้าง7 เป็นวิทยากรบรรยายพื้นฐานของการจัดการความรู้ ณ เขื่อนสิรินทร จ.อุบลราชธานี
26 สิงหาคม 2557 นายองอาจ  แสนอุบล เลขานุการทีมงานจัดการความรู้ สำนักงานก่อสร้าง 7  สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นวิทยากรบรรยายพื้นฐานของการจัดการความรู้ กรมชลประทาน แก่ทีมงานจัดการความรู้สำนักชลประทานที่7 ณ เขื่อนสิรินทร จ.อุบลราชธานี

(อัพเดทเมื่อ 28 ส.ค. 2557)  อ่านต่อ...


กวศ.7 พก.กกส.1-3 ร่วมสัมนาโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ การก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง ณ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพมหานคร
วันที่ 9-10 มิถุนายน 2557 กวศ.7 พก.กกส.1-3 ร่วมสัมนาโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ การก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง  ณ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพมหานคร

(อัพเดทเมื่อ 18 มิ.ย. 2557)  อ่านต่อ...


รับรางวัล KM
12 มิถุนายน 2557 วันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 112 ปี นายองอาจ  แสนอุบล เลขานุการทีมงานจัดการความรู้สำนักงานก่อสร้าง7 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นด้านการพัฒนาองค์กร

(อัพเดทเมื่อ 12 มิ.ย. 2557)  อ่านต่อ...


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบ pump สำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบ pump สำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โดย ผวศ.ชป.7 กอบ.ชป.7  และทีมงานออกแบบ  สชป.7 บรรยายข้อมูลโดยบริษัท วิรุฬห์แอนด์เกวนเนส จำกัด

(อัพเดทเมื่อ 05 มิ.ย. 2557)  อ่านต่อ...


มิถุนายน-กรกฎาคม 2557 กิจกรรมปรับปรุงอาคาร/ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง7
มิถุนายน-กรกฎาคม 2557 กิจกรรมปรับปรุงอาคาร/ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง7 เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดี และเตรียมพร้อมสำหรับการจัดประชุม/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   รูปอาคารก่อนปรับปรุง     รูปอาคารหลังปรับปรุง    

(อัพเดทเมื่อ 03 มิ.ย. 2557)  อ่านต่อ...